Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Bitcoin och Ethereum. Vad är skillnaden?

Översikt

Ether (ETH), som är kryptovalutan i ethereumnätverket, är utan tvekan det näst mest populära digitala valutan efter BTC (bitcoin) och som den näst största kryptovalutan är jämförelser mellan de båda bara naturligt.

Ethereum och bitcoin är likartade på många sätt, då båda är digitala valutor som handlas via onlinebörser och lagras i olika typer av kryptovalutaplånböcker. Båda dessa mynt är decentraliserade, vilket innebär att de inte utfärdas eller regleras av vare sig centralbanker eller andra myndigheter. Båda använder sig av en distribuerad loggbok som kallas blockchain (eller blockkedja). Men det finns dock en antal betydande skillnader mellan dessa två mest populära kryptovalutor. Nedan granskar vi likheterna och skillnaderna mellan bitcoin och ethereum.

Snabbkurs i bitcoin

Bitcoin lanserades i januari 2009. Den introducerade ett nytt förslag som presenterades i en vitbok av den mytomspunne Satoshi Nakamoto, nämligen onlinevalutan bitcoin utan uppbackning av central myndighet, till skillnad från statligt utgivna valutor. Det finns inga fysiska bitcoins, utan bara saldon som är knutna till en kryptografiskt säkrad offentlig loggbok. Även om bitcoin inte var det första försöket att lansera en onlinevaluta av denna typ, så var den det mest framgångsrika tidiga försöket, och det har blivit känt som föregångare till praktiskt taget alla kryptovalutor som har utvecklats under det senaste decenniet.

Under årens lopp har begreppet om en virtuell, decentraliserad valuta allt mer accepterats av tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter. Även om kryptovaluta i sig inte är ett formellt erkänt betalningsmedel eller värdeförvaring, så har kryptovalutorna lyckats ta en nisch av marknaden och fortsätter att samexistera med det finansiella systemet trots att de regelbundet blir granskade och avhandlade.

I början av kryptovalutauppgången 2017 motsvarade bitcoins marknadsvärde nästan 87 procent av den totala marknaden för kryptovalutor.

Snabbkurs i ethereum

Blockkedjeteknik används för att skapa program som går längre än att bara möjliggöra digitala valutor. Ethereum, som lanserades i juli 2015, är den största och mest väletablerade öppna decentraliserade mjukvaruplattformen.

Med ethereum kan man bygga och köra distribution av smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (”dapps”) utan avbrott, bedrägerikontroll eller inblandning av tredje part. Ethereum levereras komplett med sitt eget programmeringsspråk som körs på en blockkedja, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga och köra distribuerade applikationer.

De potentiella tillämpningarna av ethereum är omfattande och drivs av sin egen ursprungliga kryptovaluta, ”ether” (vanligen förkortad ETH). År 2014 lanserade ethereum ett förhandsförsäljningserbjudande för ether, som fick ett överväldigande gensvar. Ether är som bränsle för att köra kommandon på ethereumplattformen och används av utvecklare att bygga och köra applikationer på plattformen.

Ether används främst för två ändamål, den handlas både som en digital valuta på börser på samma sätt som andra kryptovalutor, och används i ethereumnätverket för att köra applikationer på plattformen. Enligt Ethereum använder ”människor över hela världen ETH för att göra betalningar, som en värdebevarare eller som säkerhet”.

Viktiga skillnader

Även om både bitcoin- och ethereumnätverken drivs av principen om distribuerade loggböcker och kryptografi, så skiljer de två sig tekniskt åt på flera sätt. Transaktioner i ethereumnätverket kan exempelvis innehålla körbar kod, medan data som tillförs bitcoinnätverkstransaktioner i allmänhet endast är till för att föra anteckningar. Andra skillnader är blocktiden (en ethertransaktion bekräftas efter ett par sekunder jämfört med minuter för bitcoin) och algoritmerna som de körs på (ethereum använder ”ethash” medan bitcoin använder SHA-256).

Än viktigare är dock att bitcoin- och ethereumnätverken skiljer sig från varandra avseende de övergripande målen. Medan bitcoin skapades som ett alternativ till nationella valutor och därigenom strävar efter att vara ett växlingsmedium och ett värdeförråd, var ethereum avsett som en plattform för att underlätta oföränderliga programmerbara kontrakt och applikationer med sin egen valuta som grund.

BTC och ETH är båda digitala valutor, men det främsta syftet med ethereum är inte att etablera sig som ett alternativt monetärt valutasystem, utan snarare att underlätta och tjäna pengar på driften av ethereums plattform för ”smarta kontrakt och decentraliserade applikationer” (dapp).

Ethereum är ytterligare ett användningsområde för en blockkedja som stöder bitcoinnätverket och som teoretiskt sett inte borde konkurrera med bitcoin. Emellertid har ethereums popularitet gjort att den konkurrerar med alla de andra kryptovalutorna, speciellt ur handlarnas synvinkel. Under större delen av sin historia sedan lanseringen i mitten av 2015, har ethereum legat strax efter bitcoin på listan över de bästa kryptovalutorna baserat på marknadsvärde. Men det är då viktigt att komma ihåg att mängden ethereum är mycket mindre än bitcoin. I januari 2020 var ethereums marknadsvärde knappa 16 miljarder dollar, medan bitcoins var nästan tio gånger större, över 147 miljarder dollar.

Sammanfattning

  • Bitcoin tillkännagav uppkomsten av en radikalt ny form av digital valuta som fungerar utan någon regerings eller företags kontroll.
  • Allteftersom tiden gick började man att inse att en av de underliggande innovationerna av bitcoin, nämligen blockedjan, kunde användas för andra ändamål.
  • Ethereum föreslog att man skulle använda blockkedjetekniken inte bara för att driva ett decentraliserat betalningsnätverk utan också för att lagra datorkod som kan användas för att driva manipuleringssäkra decentraliserade finansiella avtal och applikationer.
  • Ethereumapplikationer och avtal drivs av ether, som är ethereumnätverkets valuta.
  • Ether var avsett att komplettera snarare än att konkurrera med bitcoin, men den har ändå utvecklats som en rival på kryptovalutaväxlingsmarknaden.
Ebbe Engström

Ebbe Engström

Ebbe är vår duktiga bitcoinexpert. Med lång erfarenhet inom kryptovalutor delar han med sig av sina djupa insikter i ämnet.
error: Innehållet är skyddat