Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Bitcoin och Litecoin: Vad är skillnaden?

En överblick

De senaste åren har det allmänna intresset för kryptovalutor varierat dramatiskt.

Även om digitala valutor i dagsläget inte genererar samma intensiva entusiasm som de gjorde i slutet av 2017, så har investerares intresse på senare tid återuppstått.

Intresset grundar sig huvudsakligen i Bitcoin, som länge varit det dominerande namnet vad gäller kryptovalutor. Sedan uppkomsten av Bitcoin 2009 har hundratals andra kryptovalutor tillkommit.

Trots att det på grund av den hårdnande konkurrensen visat sig allt svårare för digitala valutor att få genomslag, är Litecoin (LTC) en icke-Bitcoin-krypto som visat sig kunna stå upp emot konkurrensen.

Sedan maj 2020 står LTC som 7:e största digitala valuta efter Bitcoin, baserat på marknadsvärde.

Likheter mellan Bitcoin och Litecoin

Vid första anblick har Bitcoin och Litecoin mycket gemensamt. I grunden är de båda decentraliserade kryptovalutor.

Medan fiatvalutor som amerikanska dollar eller japanska yen förlitar sig på stöd från centralbanker för värde, cirkulationskontroll och legitimitet, förlitar sig kryptovalutor endast på den kryptografiska integriteten i själva nätverket.

Litecoin lanserades 2011 av grundaren Charlie Lee, som annonserade “light-versionen av Bitcoin” via ett inlägg i ett populärt bitcoinforum.

Från starten har skapandet av Litecoin setts som en reaktion på Bitcoin, och faktum är att Litecoins egna utvecklare länge uttryckt att deras avsikt är att skapa “silvret” till Bitcoins “guld”.

Av den anledningen har Litecoin anammat många av de egenskaper som Lee och andra utvecklare ansåg fungerade bra för den tidigare kryptovalutan, och ändrat några aspekter som utvecklingsteamet ansåg kunde förbättras.

Arbetsbevis

En viktig likhet mellan dessa två kryptovalutor är att de båda är så kallade system som grundar sig på ”arbetsbevis” (proof of work), vilket innebär att den underliggande processen genom vilken både Bitcoin och LTC bryts i grunden är mycket lika (dock inte exakt lika, vilket vi kommer till nedan).

Lagring och transaktioner

För en investerare är många av de grundläggande elementen i transaktioner med Bitcoin och LTC också mycket lika. Båda dessa kryptovalutor kan köpas via utbyte, eller brytas med en brytningsrigg. Båda kräver en “plånbok” med digital eller kall lagring för att säkert kunna lagras mellan transaktionerna.

Vidare har båda kryptovalutorna över tid visat sig vara föremål för dramatisk volatilitet, beroende på faktorer relaterade till investerarnas intresse, statlig reglering med mera.

Skillnader mellan Bitcoin och Litecoin

Marknadsvärde

Ett område där Bitcoin och Litecoin skiljer sig avsevärt, är när det kommer till marknadsvärde. Sedan maj 2020 uppgår det totala värdet av all Bitcoin i omlopp till knappt 128 miljarder dollar, vilket gör dess marknadsvärde mer än 45 gånger större än Litecoin som har ett marknadsvärde på under 3 miljarder dollar.

Huruvida Bitcoins marknadsvärde framstår som högt eller lågt beror till stor del på det historiska perspektivet. När vi tänker på att Bitcoins marknadsvärde var knappt 42 000 dollar i juli 2010, framstår den nuvarande siffran häpnadsväckande, dock inte lika jämfört med dess höga marknadsvärde på 326 miljarder dollar den 17 december 2017.

Trots att värdet av den totala mängden Bitcoins är betydligt mindre nu än vad det var för två år sedan, får Bitcoin fortfarande alla andra digitala valutor att framstå som små. Den närmaste konkurrenten är Ethereum, den näst största kryptovalutan, som har ett marknadsvärde på cirka 19,4 miljarder dollar.

Därmed är det faktum att Bitcoin har ett betydligt högre värde än Litecoin inte någon överaskning, då Bitcoin är så mycket större än alla andra digitala valutor som existerar just nu.

Distribution

Ytterligare en av de största skillnaderna mellan Bitcoin och Litecoin gäller den totala andelen mynt som varje kryptovaluta kan skapa, och det är här som Litecoin utmärker sig.

Bitcoinnätverket kan aldrig överstiga 21 miljoner mynt, medan Litecoin kan tillhandahålla upp till 84 miljoner mynt.

I teorin låter det som en betydande fördel för Litecoin, men dess verkliga effekter kan i slutändan visa sig vara obetydliga. Detta beror på att både Bitcoin och Litecoin är delbara i nästan oändliga mängder. Faktum är att den minsta mängden överförbar Bitcoin är hundra miljondelar av en Bitcoin (0.00000001 Bitcoins), allmänt känt som en ”satoshi”.

Användare av endera valutan bör därför inte ha några svårigheter att köpa varor eller tjänster till låga priser, oavsett hur högt eller lågt det odelade priset på en enskild Bitcoin eller Litecoin kan bli.

Viktigt: Litecoins större antal maximala mynt kan erbjuda en psykologisk fördel jämfört med Bitcoin, på grund av dess hittills lägre pris per enhet.

I november 2013 flaggade IBM:s chef Richard Brown för att vissa användare kanske föredrar transaktioner i hela enheter, snarare än fraktioner av en enhet, en potentiell fördel för Litecoin. Men även om vi antar att detta är fallet, skulle problemet kunna lösas med enkla uppdateringar av programvaran för de digitala plånböcker som används vid bitcointransaktioner.

Som Tristan Winters poängterar i en artikel i Bitcoin Magazine, “Decimalernas psykologi”, erbjuder populära bitcoinplånböcker såsom Coinbase och Trezor redan möjligheten att visa bitcoinvärdet i form av officiella (eller fiat) valutor som den amerikanska dollarn. Detta kan hjälpa att kringgå det psykologiska hindret i att hantera fraktioner.

Transaktionshastighet

Även om transaktioner tekniskt sett sker direkt i både Bitcoin- och Litecoinnnätverk, krävs tid för att dessa transaktioner ska bekräftas av andra nätverksdeltagare.

Litecoin grundades med målet att prioritera transaktionshastighet, vilket har visat sig vara en fördel då det har vuxit i popularitet.

Enligt uppgifter från Blockchain.info är bitcoinnätverkets genomsnittliga transaktionsbekräftelsetid för närvarande knappt 9 minuter (den tid det tar för ett block att verifieras och läggas till i blockchain). Detta kan dock variera mycket när trafiken är hög. Motsvarande siffra för Litecoin är 2,5 minuter.

I princip skulle denna skillnad i bekräftelsetid kunna göra Litecoin mer attraktiv för handlare. Till exempel skulle en handlare som säljer en produkt i utbyte mot Bitcoin behöva vänta nästan fyra gånger så länge för att få betalningen bekräftad, än om samma produkt hade sålts i utbyte mot Litecoin.

Å andra sidan kan handlare alltid välja att acceptera transaktioner utan att vänta på någon bekräftelse alls. Säkerheten för den typen av nollbekräftelsetransaktioner har dock diskuterats.

Algoritmer

Den absolut viktigaste tekniska skillnaden mellan Bitcoin och Litecoin är de olika kryptografiska algoritmerna som de bygger på. Bitcoin använder den äldre SHA-256-algoritmen, medan Litecoin använder en relativt ny algoritm vid namn Scrypt.

Den huvudsakliga praktiska skillnaden mellan dessa olika algoritmer är deras inverkan på processen att “bryta” nya mynt. För både Bitcoin och Litecoin kräver processen för att bekräfta transaktioner betydande datorkraft.

Vissa medlemmar i valutanätverket, så kallade ”utvinnare” delar sina datorresurser för att bekräfta andra användares transaktioner. I utbyte mot denna tjänst belönas de genom att tjäna enheter av den valuta som de brutit.

SHA-256 anses i allmänhet vara en mer komplex algoritm jämfört med Scrypt, samtidigt som den tillåter en högre grad av parallell bearbetning. Av den anledningen har bitcoinutvinnare de senaste åren använt allt mer sofistikerade metoder för att för att bryta Bitcoins så effektivt som möjligt.

Den vanligaste metoden för bitcoinbrytning bygger på användningen av applikationsspecifika integrerade kretsar (ASIC). Dessa är hårdvarusystem som till skillnad från de tidigare, enklare CPU- och GPU-processorerna, kan skräddarsys för utvinning av bitcoin.

Den praktiska konsekvensen av detta har är att bitcoinutvinning har blivit svårare för den dagliga användaren, förutsatt att denne inte går med i en utvinningspool.

Scrypt däremot var utformat för att vara mindre mottagligt för dessa typer av anpassade hårdvarulösningar som används i ASIC-baserad brytning. Detta har lett till att Scrypt-baserade kryptovalutor så som Litecoin, generellt ses som mer tillgängliga för användare som också vill kunna delta i nätverket i egenskap av utvinnare.

Trots att vissa företag har tagit Scrypt-ASIC till marknaden, är Litecoins vision om mer lättillgänglig brytning fortfarande realitet, eftersom en stor del av litecoinbrytning fortfarande sker via utvinnares CPU och GPU.

Även om Bitcoin och Litecoin kan ses som guld och silver i dagens kryptovalutor, har historien visat att status quo i denna dynamiska och snabbt växande sektor kan förändras på bara några månader.

Det återstår att se om de kryptovalutor som vi lärt känna kommer att behålla sin omfattning under de kommande månaderna och åren.

Sammanfattning

  • Bitcoin har varit det dominerande namnet i sektorn kryptovalutor sedan 2009, men Litecoin och hundratals andra har tillkommit.
  • Sedan 2020 uppgår Bitcoins marknadsvärde till knappt 128 miljarder dollar, medan Litecoin ligger på under tre miljarder dollar.
  • Litecoin kan skapa ett större antal mynt än Bitcoin och dess transaktionshastighet är också snabbare, dessa faktorer är dock huvudsakligen psykologiska fördelar för investeraren och påverkar varken valutans värde eller användbarhet.
  • Bitcoin och Litecoin bygger i grunden på olika kryptografiska algoritmer: Bitcoin använder den äldre SHA-256-algoritmen, medan Litecoin använder en nyare algoritm som går under namnet Scrypt.
Ebbe Engström

Ebbe Engström

Ebbe är vår duktiga bitcoinexpert. Med lång erfarenhet inom kryptovalutor delar han med sig av sina djupa insikter i ämnet.
error: Innehållet är skyddat