Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Fördelar och risker vid valutaväxling med Bitcoin

Valutaväxlingsmarknaden är världens största och mest likvida marknad. Det är en global valutamarknad, öppen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, överallt.

Som om valutaväxling i sig inte vore tillräckligt dynamiskt, har kryptovalutor som bitcoin lagt till en ny spännande dimension till valutahandeln. Under de senaste åren har många valutamäklare börjat acceptera bitcoins för valutahandel, medan vissa även accepterar en mängd andra digitala valutor.

Ska du ge dig in i och börja använda dina hårt förvärvade bitcoins på valutamarknaderna? Ta då först reda på riskerna och fördelarna.

En vanlig valutahandel

Innan du funderar på om du ska valutaväxla med bitcoin, är det bra om du är insatt i hur en konventionell och vanlig valutahandel fungerar.

En valutahandel är helt enkelt ett utbyte av en valuta mot en annan mot dess aktuella valutakurs. Till skillnad från turister som växlar sin inhemska valuta mot lokal valuta, försöker valutahandlarna att tjäna pengar på de ständiga förändringarna i det verkliga värdet av en valuta mot en annan.

Valutahandla med ett ”par”

Anta att du är en amerikansk valutahandlare som satsar på att det brittiska pundet kommer att tappa i värde mot den amerikanska dollarn. Detta kallas för att handla mot det brittiska pundet/amerikanska dollarn (GBP/USD).

Du sätter in 100 dollar hos en valutamäklare. Förutsatt att kursen är 1 dollar = 0,5 pund, kommer du att få 50 pund för dina 100 dollar. Om GBP/USD-kursen ändras till 0,45, bestämmer du dig för att slå till på värdet 50/0,45 = 111,11. Du gör då en vinst på 11,11 % på din ursprungliga insättning på 100 dollar.

Det mesta av valutahandeln bedrivs på ett decentraliserat sätt via s.k. OTC-marknader (over-the-counter). Det faktum att valutamarknaden är decentraliserad och att bitcoin anses vara en decentraliserad digital valuta, betyder dock inte att båda är likvärdiga.

Effekterna av decentralisering

Den viktigaste skillnaden är att, även om valutaväxlingen är decentraliserad, så stöds själva valutorna av centralbankerna i de länder som utfärdar dessa. Det är då bankernas uppgift att stabilisera värdet på sina valutor och hålla dem fortsatt stabila.

Bitcoin och de flesta andra kryptovalutor har inte det stödet.

Valutahandel med Bitcoin

Ta nu ett exempel där valutahandeln görs med bitcoin. Först öppnar du ett valutahandelskonto hos en mäklare som accepterar bitcoins, som till exempel AvaTrade, eToro och LiteForex. Du överför sedan två bitcoins från din digitala plånbok till valutamäklarens digitala plånbok.

Anta nu att det aktuella bitcoinvärdet mot den amerikanska dollarn är en bitcoin = 7 500. Din insättning på två bitcoins blir då värd 15 000 dollar. Anta nu vidare att du vill lägga ett bud på brittiska pund. Om växelkursen är 0,5 = 1, kommer du att få 7 500 pund. GBP/USD-kursen ändras dock efter ett tag till 0,45, och du binder ditt bud för att få 1 666,65 på ditt ”växlingskonto”. Du kan då inkassera en hygglig vinst på 11,11 procent.

Viktigt: Om du vill handla med bitcoin, använd dig då bara av en lokalt godkänd valutamäklare och undvik att använda den s.k. hävstångseffekten tills du övertygad om vad du gör.

Bitcoineffekten

Anta dock att växelkursen mellan bitcoin och amerikansk dollar under denna tid förändras till en bitcoin = 8 500 dollar. När du tar ut dina pengar i bitcoins får du då (16 666,65/8 500) = 1,961 bitcoins.

5 332 – 11 982 = Genomsnittsintervallet av en bitcoin under året fram till juli 2020.

Trots att du gjorde en vinst på 11,11 % på din satsning på det brittiska pundet (från 15 000 till 16 666,65), så innebär det att förändringen i värdet mellan bitcoin och den amerikanska dollarn att du gör en förlust på 0,039 bitcoin eller cirka minus 2 %. (Den ursprungliga insättningen av 2 – 1,961 = 0,039 bitcoin).

Men hade värdet på bitcoin mot den amerikanska dollarn ändrats till 1 bitcoin = 7000 dollar, då skulle du ha gjort en vinst på både valutahandeln och bitcoinhandeln. Du skulle då ha fått (16 666,65/7000 dollar) = 2,381 bitcoin, en vinst på 19,1 %.

Ökad oförutsägbarhet

Följande hypotetiska exempel belyser den verkliga anledningen till att varför man ska vara försiktig när man använder digitala valutor för valutahandel. Även den mest populära och mest använda kryptovalutan, bitcoin, är mycket osäker/volatil i jämförelse med de flesta andra vanliga valutor.

Under tidsperioden från januari till den 24 juli 2020 förändrades värdet på en bitcoin mellan 5 532 och 11 982 dollar.

Denna oförutsägbarhet innebär att riskerna i samband med valutahandel med bitcoin är så mycket större.

Utöver valutakursförändringarna som påverkar vinst och förlust, finns det andra för- och nackdelar att tänka på innan man gör affärer i bitcoin.

Fördelarna med att valutahandla med Bitcoin

Decentraliserade värderingar: Den stora fördelen med att handla med bitcoin är att den inte är bunden till en centralbank. Digitala valutor är obundna från centralt geopolitiskt inflytande och från makroekonomiska hänsyn såsom landspecifik inflation eller räntor.

Hög hävstångseffekt: Många valutamäklare erbjuder en s.k. hävstångseffekt för bitcoinaffärer. Erfarna handlare kan använda detta till sin fördel. Man bör dock vara försiktig med att satsa på dessa höga marginaler eftersom de ökar risken för förluster.

Lågt insättningsbelopp: En handlare kan börja med så lite som 25 dollar gentemot några bitcoinhandlare. Några valutahandlare har till och med gått ut med kampanjer genom att själva satsa motsvarande insättningsbelopp. Handlare bör dock kontrollera att mäklaren är auktoriserad och regelbundet kontrolleras av myndigheterna.

Låg handelskostnad: De flesta valutamäklare som accepterar kryptovalutor håller mäklarkostnaderna så låga som möjligt för att locka till sig nya kunder.

Säkerhet: Du behöver inte uppge information om bankkonto eller kreditkort för att göra en bitcointransaktion. Detta är en stor fördel när det gäller kostnad och ekonomisk säkerhet.

Inga globala begränsningar: Bitcointransaktioner har inga globala begränsningar. En handlare med bas i Sydafrika kan handla valutor med en mäklare baserad i Storbritannien. Nya regleringar kan bli en källa till oro, men om både handlare och mäklare är villiga att handla sinsemellan så finns det inga geografiska gränser.

Risker med att valutahandla med Bitcoin

Olika växelkurser: Bitcoin handlas på flera valutamarknader och valutakurserna varierar. Handlarna måste se till att de förstår vilka bitcoinkurser valutamäklaren kommer att använda sig av.

Den amerikanska dollarns valutarisk: De flesta valutamäklare växlar omedelbart de bitcoins som de köper från sina kunder till amerikanska dollar. Även om en handlare inte tar en valutahandelsposition direkt efter insättningen, så utsätts han eller hon fortfarande för en valutakursrisk mellan bitcoin och dollar från insättning till uttag.

Risk för svängningar: Historiskt sett har bitcoinpriserna uppvisat stora svängningar. I avsaknad av regleringar kan dessa svängningar användas av oreglerade mäklare till deras fördel samt till handlares nackdel. Anta till exempel att endagsvärdet på bitcoin varierar mellan 5 000 och 5 300 dollar per bitcoin. För en insättning på två bitcoins kan den oreglerade mäklaren tillämpa de lägsta priserna för att kreditera handlaren 10 000 dollar (2 bitcoins * 5 000 = 10 000).

Men när handlaren sedan gör ett uttag kan mäklaren använda den lägsta växelkursen. I stället för de ursprungliga två bitcoins som deponerats får handlaren endast 1,88679 bitcoins (10 000/5 300 = 1,88679 bitcoins). Den oreglerade mäklaren kan då växla bitcoins mot dollar till, exempelvis, 5 150 dollar, och själv behålla mellanskillnaden och ta hem vinsten på kundens bekostnad.

Inbyggda säkerhetsrisker med Bitcoin: Insatta bitcoins riskeras att stjälas genom dataintrång (s.k. ”hacking”), till och med från en mäklares digitala plånbok. För att minska denna risk, bör man se till att använda sig av en mäklare som har en stöldförsäkring.

Risk för hävstångseffekt: Att nya handlare använder sig av hävstångseffekten kan vara riskfyllt då de kanske inte är medvetna om den risk de tar. Denna risk gäller inte enbart för valutahandel med kryptohandel, utan även för traditionella valutatransaktioner.

Blandning av tillgångstyper: Kryptovalutor är en helt annat slag av tillgångar och har sin egen värderingsmekanism. Att valutahandla med bitcoins innebär att en ny ”mellanvaluta” erbjuds marknaden, vilket kan påverka vinst och förlust på olika och oväntade sätt. Alla tillgångar som inte är låsta i en handlares basvaluta löper därför risk.

Även om kryptokurser liksom bitcoin blir allt mer populära, finns det fortfarande många fallgropar. När det gäller valutahandel, är det en fördel att handla med en decentraliserad valuta som erbjuder globala transaktioner utan avgifter.

Men denna kompromiss lägger då i huvudsak till en tredje valuta till vad som tidigare var ett ”handelspar”. Handlare som vill ta denna risk, bör då endast använda sig av en lokalt reglerad valutamäklare.

Sammanfattning

  • Valutaväxlingsmarknaden ägnar sig åt handel med alla världens valutor.
  • Många valutamäklare accepterar nu både bitcoin och andra kryptovalutor.
  • Bitcoinhandlarna drar nytta av anonymiteten och den decentraliserade värderingsmekanismen som valutan representerar.
  • De ökar risken med valutahandel, vilket förvärras av de extrema svängningarna i kryptovalutorna.
Ebbe Engström

Ebbe Engström

Ebbe är vår duktiga bitcoinexpert. Med lång erfarenhet inom kryptovalutor delar han med sig av sina djupa insikter i ämnet.
error: Innehållet är skyddat