Vad är bitcoinbrytning (Bitcoin mining)?

Du har med största sannolikhet hört uttrycket “bitcoinbrytning” eller ”Bitcoin mining” och kanske associerat den med den klassiska, västerländska drömmen om spetshackor, berg och snabb