Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Putsa din översättningsstil

Om du inte redan har en översättningsmetod, börja med att utveckla en. En översättningsmetod (speciellt en som passar din arbetsstil) ser till att du översätter mer effektivt och noggrant. För att illustrera ett exempel har jag tagit med den översättningsmetod som jag använder vid översättning från japanska till engelska.

Läs källtexten noggrant

Fördjupa dig i texten. Läs källtexten noggrant och var uppmärksam på författarens stil. Har han eller hon en lättsam, tung, positiv, kraftfull, uppriktig eller ärlig stil etc.? Med andra ord, avgör ”varifrån författaren kommer”. När du lyckats hitta författarens röst kan du återge den i översättningen.

Denna enkla handling kommer att förvandla din översättning till ett utvidgande av författarens eget arbete – du kommer helt enkelt att låna din språkliga förmåga till författaren. Det är så man gör en verkligt professionell översättning. Det blir en flytande, levande och naturlig text – den inger inte känslan av att vara en översatt text.

Gör research om ämnet

Man kan inte säga nog om research – bra research. Mindre än 60 minuters forskning i översättningsämnet påverkar verkligen resultatet av den färdiga produkten.

Använd internet så mycket du kan. Du kan bokstavligen hitta allting på internet, och det kräver inga större färdigheter heller. Leta efter gratis ordböcker, encyklopedier, informationssidor, fallstudier och officiella dokumenthandlingar. Leta efter färska artiklar om översättningsämnet ifråga. En annan fantastisk resurs som man inte bör förbise är de akademiska resurserna.

Den extra vinst du gör genom att arbeta lite extra under detta viktiga skede är att du får möjlighet att lösa eventuella problem som du tidigare upptäckt i källtexten under din research.

Jag skulle slarva med mina skyldigheter som professionell yrkesman om jag inte gav dig en obligatorisk varning nu. Internet är den största resursen som världen någonsin har skådat sedan biblioteket grundades, men det finns en svag punkt. Vem som helst kan publicera vad som helst utan att tillämpa den kontroll som t.ex. görs vid publiceringen av en bok. Du måste använda internet på ett klokt sätt. Bekräfta din research med flera trovärdiga källor.

Gör en grundlig research så blir du en bra översättare. Men du vill väl skilja dig från mängden, eller hur?

Gör research om författaren

Genom att göra research om ämnet kommer du definitivt en lång bit på vägen för att förbättra din stil. En grundlig research om författaren kommer att skänka glans åt din stil. Skapa dig en uppfattning om författarens liv. Använd dig av författarens namn, leta efter biografier eller självbiografier och sök efter andra arbeten av författaren som redan publicerats. Genom att lära känna din författare kommer du att få fördjupade kunskaper om hans eller hennes privata och personliga känslor, tankar och erfarenheter.

Låter detta som mycket arbete? Ja, men lita på mig, det är det värt. Och det kanske för med sig det där lilla extra. Många författare bygger sina verk på tidigare arbeten, vilket kan innebära att din översättning blir en enkel match om du hittar tidigare översättningar som gjorts av författaren. När jag gjorde research om en författare i ett mycket stort översättningsprojekt hittade jag 17 sidor (av totalt 49 sidor) med översatt material som bara krävde en mindre omarbetning. Det var den lättaste översättningen från japanska till engelska som någon någonsin gjort! Alltså en liten moralkaka: Gör research om författaren.

Skaffa expertiskunskap

Expertiskunskapen är den tekniska eller innehållsmässiga kunskapen som man besitter inom ett visst område. Att specialisera sig inom vissa områden där man verkligen är expert på terminologin (på båda språken) ger tyngd åt ens stil.

Tänk efter ett ögonblick. Har du någon gång försökt skriva om ett ämne som du hade få eller inga kunskaper i på ditt modersmål? Även om du inte hade några problem med språket var det inte lätt, eller hur? Och den färdiga översättningen saknade säkert det naturliga språk och den övertygelse som man får genom kunskap och erfarenhet. Det är detta som är expertiskunskapens kraft.

Tillägna dig expertiskunskap, begränsa dig själv till de tekniska områden eller ämnen som du har fallenhet för, och förstärk de områden som du vill vara expert på.

Översätt texten

Slutligen är det en enkel uppgift! Om du har följt steg 1 till 4 är själva översättningsarbetet inte bara enkelt utan verkligen en njutning. Ta din översättningsstil till nästa nivå genom att alltid ha dessa råd i bakhuvudet under dina översättningsprojekt.

Översätt till ditt modersmål

Om du översätter till ett språk som inte är ditt modersmål kommer din översättning att ha en bristfällig stil och du kommer att göra många fler stavfel och grammatiska fel. Professionella översättare vet detta och översätter aldrig från sitt modersmål till ett andraspråk. Jag är till exempel tvåspråkig och har avlagt en akademisk examen på ett japanskt universitet (i ekonomi). Jag har också levt och arbetat i Japan under de senaste 15 åren. Men jag översätter bara från japanska till engelska (aldrig från engelska till japanska). Det vill säga, jag gör bara översättningar till engelska vilket är mitt modersmål.

”Let Stalk Strine”

Okej, vart vill jag komma med detta undrar du? Och vad är förresten ”Strine”? Australiensisk engelska (Strine) dokumenterades för första gången av Afferbeck Lauder på 1960-talet. Hans banbrytande arbete – Let Stalk Strine – framhävde faktumet att australiensarna inte bara hade utvecklat sina egna dialekter på engelska, utan faktiskt också ett helt annat språk.

Regionala variationer inom samma språk måste återspeglas i ditt översättningsarbete. På samma sätt som amerikansk engelska inte är samma sak som brittisk engelska, är australiensk engelska inte samma sak som brittisk engelska eller sydafrikansk engelska för den delen. Många andra språk har regionala varianter: spanska, portugisiska och kinesiska. Skillnaden är markant (ur översättningssynpunkt), men uppenbarligen inte så stor att den innebär en unik språkklassificering. Professionella översättare anstränger sig för att vara uppmärksamma på regionala skillnader.

Kultur är av betydelse vid översättning

En kund som är professor på ett japanskt universitet i Tokyo gav mig i uppdrag för en av sina studenters räkning att översätta ett rekommendationsbrev till en amerikansk institution för forskarutbildning. Källtexten hade en mycket kulturell prägel av japansk blygsamhet och brist på självrespekt. En exempelmening i originaltexten löd: ”Även om eleven varken har breda eller djupa kunskaper eller är bäst i klassen arbetar hon mycket hårt och har lätt för att skaffa sig vänner.” Som forskarassistent på intagningsavdelningen på en amerikansk institution för forskarutbildning utgjorde en del av mitt arbete att kontrollera sådana rekommendationsbrev. Jag behöver knappast säga att en sådan rekommendation inte ens skulle nå intagningsavdelningens ledning.

Ja, kulturen är definitivt viktig. Och om du känner att en text behöver en påtaglig omarbetning ska du inte tveka! Förklara sedan för kunden varför du har gjort denna omarbetning. Kom ihåg att språket begränsas av kulturen.

Lär känna dina begränsningar

Vad innebär det? I steg 4 talade jag om expertiskunskap. Jag nämner det ännu en gång med risk för att vara tjatig, men det förtjänar verkligen att repeteras. Översättning omfattar ett enormt område av ämnen. Om du tänker på allt material som kräver översättning inser du snart att det omfattar hela den kollektiva mänskliga kunskapen. Vissa människor är bara oerhört begåvade och verkar ta till sig vilket ämne de än exponeras för. Detta gäller inte för oss andra – så inse dina begränsningar.

Kontexten är viktig

Att förbise den omgivande texten (kontexten) vid översättning har gett upphov till uttrycket ”förlorad i översättningen” (Lost in translation). De flesta ord på ditt modersmål har flera betydelser, så föreställ dig alla de möjliga texter som dina översättningar kan leda till! Att hålla ett öga på kontexten är mycket viktigare när du översätter från ett språk som innehåller relativt få ord som engelskan, till ett språk som innehåller ett stort antal ord som japanskan. Termen ”översättning” till exempel, som kan betyda både överföring av information mellan språk och återgivning (data), är definitivt en kandidat för uttrycket ”förlorad i översättningen” när det gäller översättningsarbete.

Enkelt är bäst

Aldrig har ett uttryck passat bättre för att beskriva översättaryrket – en enkel stil, som när du skriver eller gör så gott som allting annat, ger ett kraftfullt och övertygande intryck.

Använd alltid ett koncist och lättförståeligt språk som kompletterar författarens stil. Korta, välformulerade meningar som följer grammatikreglerna utan komplexa termer är bättre. Mycket bättre.

Slang och klichéer är svårt att översätta mellan språk. Och du riskerar att vara stötande.

Det oskrivna är lika viktigt som det skrivna

Detta stämmer – läs mellan raderna! Intressant är att detta uttryck på japanska blir ”läs diagonalt”.

Kunskap om författaren och expertiskunskap kommer att ge dig den bakgrundsinformation du behöver för att se bakom den fysiska eller skrivna texten. Jag medger att det är svårt, och att kunna överföra den dolda innebörden utan att skriva ut den, det är det som utmärker en fulländad översättare.

Ge texten en naturlig språkdräkt

Detta är det svåraste när det gäller stil. Om du har gjort research om författaren och tillägnat dig expertiskunskap är du på god väg att producera en övertygande översättning som låter och ser naturlig ut. Skriv nu texten med dina egna ord.

Ställ frågor

Att veta när du ska ställa den rätta frågan bidrar lika mycket till din översättning som förmågan att göra bra research, eller styrkan i din stil.

Kunder vet att professionella översättare bokstavligen analyserar texter från alla möjliga vinklar. Meningar bryts ned och byggs upp otaliga gånger. Om något i originaltexten inte låter rätt så sök en förklaring med en lämplig fråga. Frågor i detta stadium av översättningsprocessen kommer att vara nyttiga eftersom du redan har gjort research och en råöversättning. Kunden kommer att uppskatta din professionalitet. Dina frågor kan vidare underlätta eventuella förbättringar i källdokumentet – gissa vem kunden kommer att vända sig till för nästa översättningsprojekt?

Jämför översättningen med källtexten

Jag vet. I detta stadium av översättningsprocessen är du förmodligen redo att komprimera alla dina filer och avsluta arbetet. Noggrannheten i din översättningsstil sker dock i denna fas.

När du är färdig med översättningen placerar du källtexten på vänster sida och måltexten på höger sida, sida vid sida. Sen läser du sakta och metodiskt en rad i taget, läs igenom källtexten och sedan måltexten. Genom att använda dig av denna metod upptäcker du lätt felöversättningar och utelämningar. En variant är att låta någon läsa originaltexten medan du följer med i den översatta texten.

Rätta alla avvikelser i översättningen på en gång. Du missar alltid de korrigeringar som måste göras om du läser texten senare.

Korrekturläs översättningen

I det förra steget jämförde du originaltexten med översättningen för korrekthet – felöversättningar och utelämningar. I detta steg ska du lägga fokus på de tekniska (grammatiska) felen. Syftet med att skilja dessa steg åt är att skapa ett metodiskt tillvägagångssätt för att putsa till översättningen genom rättning. Ta bort samma typ av fel samtidigt.

Professionella översättare låter någon som inte är inblandad i projektet (dvs. någon som inte har arbetat alls i projektet) korrekturläsa översättningen. Om du inte har lyxen att kunna vända dig till en assistent ska du distansera dig från projektet ett tag. Låt det vila över en natt!

Låt arbetet vila

När Margaret Thatcher satt vid makten sade hon en gång att innan hon gjorde ett viktigt beslut tog hon en skotsk whiskey och sov på saken. Drick vad du vill, men sov på saken – du kommer att bli förvånad över med vilken skärpa du rundar av ditt översättningsprojekt!

Använd dig nu av din synonymordbok. Identifiera ord i översättningen som kan ersättas med alternativa och bättre ord. Det är här du kan vara modig (utan att överdriva så klart). Var inte rädd för att använda ord och fraser som gör att översättningen låter mänsklig (t.ex. ord som dessutom, vidare, förresten etc.) Anta en samtalsstil där det är möjligt – det låter bättre. Var kreativ!

Långa meningar bör kortas ned

Att översätta från japanska till engelska är ofta en utmaning. Detta på grund av att japanskan som språk framhäver en nyansrikedom som producerar mångfaldiga fraser i långa meningar. Poängen i dessa långa meningar ges ofta i slutet. Det går uppenbarligen inte att behålla dessa långa meningar.

Långa meningar bör konstrueras om så att en mening innehåller en idé eller tanke. Översättningen kommer inte bara att bli enklare, utan den kommer även att låta bättre. Var inte rädd för att dela upp otympliga meningar!

Översätt utelämnade ord

I det engelska språket finns det mycket som är underförstått och därför utelämnas. Det är vanligt att konstruktioner med ”that” utelämnas. Ett exempel är ”I know that I can do it” som ofta blir ”I know I can do it” i en engelsk översättning. Vissa språk kräver emellertid dessa konstruktioner och en översättning utan dem skulle bli inkorrekt.

Det finns talrika andra ord med bestämd form (”the”) som ofta utelämnas i engelskan. Alla språk har liknande grammatiska ”egendomligheter” som är svåra att definiera. En enkel regel är att om du inte är säker så bör du inte utelämna någonting.

Akronymer kan vara missvisande

Och detta kan verkligen leda till syndromet ”förlorad i översättningen”. Ta till exempel ”ASAP”. Alla vet ju att ASAP står för ”as soon as possible”, eller hur? Tänk efter en gång till! Enligt Acronymfinder, har ”ASAP” grovt räknat 90 definitioner inklusive ”as soon as possible”.

Akronymers definitioner varierar från språk till språk och är beroende av läsarens professionella utbildning och bakgrund. Undvik därför att använda akronymer i dina översättningar. Och där du absolut måste använda en akronym bör du ge den rätta definitionen. Använd ett lättförståeligt utseende som ”Applied Securities Analysis Program (ASAP)”.

Undvik förkortningar

Om jag har lyckats övertyga dig att akronymer kan vara missvisande och därför bör kompletteras med en definition på ett lättförståeligt sätt har du inga problem med att göra samma sak med förkortningar. Om du fortfarande inte är övertygad bör du leta upp definitionen för ”ATM”.

Gör en extra kontroll när du har dubbelkontrollerat

Siffror, datum, årtal och namn – kontrollera, dubbelkontrollera och gör sedan en extra kontroll.

Japanskan är ett av de språk som har ett särskilt besvärligt nummersystem. En miljard blir till exempel 10 hundra miljoner. När jag gjorde en översättning från japanska till engelska om superdatorer blev jag ökänd genom att förvandla en av världens snabbaste datorer till ”fjolårets modell”. Av misstag tappade jag en enda liten siffra som beskrev datorns kapacitet i teraflop. Som tur var upptäcktes mitt slarv vid korrekturläsningen.

Så här gör du: Skapa ett kalkylblad och ange nummer på ditt modersmål (t.ex. svenska) till vänster och motsvarande nummer på källspråket i närliggande cell till höger. Det bör se ut så här: 1 000 000 000 (1 miljard på svenska) -> 10 0000 0000 (1 miljard på japanska).

När du har deadlines hängande över dig och du känner dig stressad är det lätt att förväxla nummer, datum och årtal, speciellt när det krävs att du använder olika format. Skapa därför praktiska lathundar (ingenting invecklat eller komplicerat) som du snabbt kan tillgå.

Regler för konsekvens

Din stil bör vara kreativ och varierad (se Putsa din översättningsstil – Del 1). Den tekniska aspekten av din stil måste dock vara konsekvent. Akronymer och förkortningar bör till exempel definieras med ett konsekvent utseende genom hela ditt översättningsarbete. Om du har använt ett visst ord eller en viss fras för en term måste du se till att du konsekvent använder samma term hela tiden. Som exempel kan vi ta det engelska ordet ”aircraft”. Om du använder ”aircraft”, bör du konsekvent använda ”aircraft”, och inte alternera med ”plane”, ”airplane”, eller ”flying object”.

Låt ditt rykte föregå dig

Vi är alla någons kund. Tänk på den gången (vi har alla upplevt detta någon gång) du gjorde ett viktigt inköpsbeslut gällande en speciell produkt eller tjänst utan den vanliga ångesten. Det enda rätta verkade vara att lägga upp pengarna på bordet. Du kände dig helt nöjd med ditt beslut. Hur kan det komma sig? Jag har upplevt detta med Dell (datorer), och inte för att Dell tillverkar de bästa datorerna precis. För mig handlade det om att de hade rykte om sig att leverera kvalitet och bra service. Vad kan vi lära oss av detta när det gäller översättningsstil?

Leverera som du lovat. Leverera alltid ditt projekt till kunden i tid. Ännu bättre är det om du slår tiden för deadline – leverera projektet innan. Om du mot all förmodan inte kan leverera i tid så underrätta kunden om detta i förväg. Du får kanske inte ett trevligt svar, men kunden uppskattar det ändå. Och vad du än gör så kom inte med några dåliga ursäkter!

Ingen påbörjar naturligtvis ett projekt med avsikten att missa deadline, och ändå är det så många som gör det. Undvik ”det oundvikliga” genom att inte ta på dig projekt med orealistiska eller omöjliga deadlines. Förhandla om ett rimligare leveransdatum eller vägra att ta uppdraget helt och hållet – ditt rykte kommer inte att lida av det. Att arbeta inom dina begränsningar är också viktigt. Acceptera inte material som du vet lite om eller inte har några expertkunskaper i, för då kommer du definitivt att tvingas ge dåliga ursäkter i slutändan. Slutligen, se alltid till att du arbetar inom dina områden genom att analysera källtexten innan du accepterar uppdraget. Kontrollera själv – lita inte på någon annans ord om vad det är för slags text.

Följ Dells exempel – gör så att dina kunder känner sig nöjda genom att skapa dig ett gott rykte där du levererar mer än du lovar. Då utmärker du dig i mängden.

Arbeta som en professionell översättare

Börja med att lära känna din kund. Det vill säga, gör lite förberedande research om din kund innan du presenterar dig med ett erbjudande. Detta är viktigt på grund av ett par anledningar. För det första, din research kommer att synas i ditt erbjudande och kunden kommer definitivt att snappa upp det. Det ger ett kraftfullt intryck: denna kandidat är tillräckligt intresserad av uppdraget för att ”göra sig extra besvär!” För det andra, du spelar på en psykologisk nivå – du tilltalar den universala fåfängan. Alla tycker om att känna sig så pass viktiga att någon gör research av den anledningen.

Jag fick nyligen ett e-postmeddelande från en frilansöversättare. Denna person hade på ett skickligt sätt i sitt CV arbetat in en mening från en artikel som jag hade skrivit. Du förstår säkert själv att jag tog en extra och längre titt på det. Vad kan jag säga, jag är bara mänsklig.

För mycket arbete? Förutom de uppenbara fördelarna kan du upptäcka intressant information. Din research kan till exempel ge dig information som gör att du skiljer dig från mängden. Eller så upptäcker du att din kund har en bakgrund med obetalda fakturor och drar därför tillbaka ditt erbjudande. Ett varnande ord är på sin plats. När du arbetar in research i ditt erbjudande måste du vara subtil och undvika för mycket smicker.

Professionella yrkesmän och kvinnor lyssnar på kunden för att förstå vad som krävs. Har du någon gång funderat över skillnaden på att ”lyssna” och ”höra”? Och den extra skjuts som man får med ett rykte om sig att vara en god lyssnare är värd guld! Man hör det hela tiden: ”de visste exakt vad jag ville ha och det blev rätt”. Använd din förmåga att lyssna och låt ditt rykte föregå dig som en professionell yrkesman eller yrkeskvinna som utför arbetet korrekt från första början. Du kommer att belönas många gånger om genom upprepade förfrågningar om dina tjänster.

Arbetet börjar inte förrän pappersarbetet är färdigt! Du behöver ett detaljerat avtal och du behöver en överenskommelse om avtal innan någonting händer. Ditt avtal ska minst innehålla klausuler som täcker pris, betalningssätt, begränsad ansvarsskyldighet, leverans av produkt (tjänst), tvistlösning, avtalsavslut och sekretess. Nu tror vissa personer att ett kontrakt i detta läge kommer att skrämma bort en potentiell kund – men det är snarare tvärtom. Det ger ett klart intryck av ”professionalitet”! Förutom att du skyddar dig själv förhandlar du på ett öppet och ärligt sätt om en fråga som är av uppenbar vikt för kunden. Och samtidigt tillhandahåller du transparens. Klausulen om prissättning kommer till exempel på ett uppriktigt sätt att förklara för kunden hur mycket dina tjänster kommer att kosta och hur du beräknar priset. Det finns inget mer motbjudande än ett obegripligt prissättningssystem – ett lurigt pris/ord kan i värsta fall chockera kunden!

Registrera och lagra information. Det finns ett antal mycket prisvärda program för projekthantering som är riktade till översättare som vill organisera och spara sin affärsinformation. E-postadresser, faxnummer, fakturor, kontrakt, inköpsordrar, kvitton, källfiler och översatta filer – allt bör sparas. Vissa menar att detta är en god affärspraxis, vilket det är. Jag vill påstå att det är en grundläggande praxis för att kunna bli en professionell översättare. Genom att organisera och spara din information ser du till att kunden får snabba svar på sina frågor. Förutom att det ger ditt arbete en aura av professionalitet utgör sparad information en fantastisk tillgång när ditt företag växer. Planera för framtiden nu!

Jag är en stamkund hos Dell. All vår hårdvara (bärbara och stationära datorer och servrar) är Dell-maskiner. Allteftersom vår verksamhet växer finns ett ständigt behov av att uppgradera. Hur vet jag vilka komponenter jag ska köpa? Jag loggar helt enkelt in på mitt Dell-konto och anger produktnumret på den maskin jag behöver uppgradera. Alla informationsregister om den maskinen är tillgängliga – det är det som kallas att hålla affärsregister! Alla har naturligtvis inte de pengar som krävs för ett toppmodernt system, men jag tror att du förstår vad jag menar.

Kommunicera som ett proffs. Detta är ett omfattande område som jag aldrig skulle kunna ge rättvisa åt. Och i en artikel av denna längd riskerar jag även att förlora poängen. Tillåt mig istället att fokusera på skriftlig kommunikation eftersom den förmodligen är den vanligaste formen av kommunikation som du kommer att ha med kunder, och i de flesta fall kommer det att vara den första formen av kontakt. Din skrivförmåga är antingen en av dina viktigaste tillgångar eller ett av dina största handikapp. Så är det.

Skriftlig kommunikation är otroligt mäktig. Gå en skrivkurs om det behövs. Du bör definitivt arbeta om allting som kunder läser tills det är perfekt. Och kom ihåg att när du väl har skickat iväg det blir det ett permanent vittnesbörd som du aldrig kan redigera eller ändra.

Du kan skilja dig från mängden genom att ge en bild av dig själv som ett riktigt proffs. Att göra research om kunden, lyssna noggrant på vad kunden vill ha, klargöra (juridiska) frågor som kan vara av vikt för kunden, använda sig av verktyg för projekthantering och kommunicera på ett klart och koncist sätt innebär att du fokuserar din image och putsar din översättningsstil.

Se till att kunden inte behöver leta efter dig

Hänvisningar, sammanfattningar, arbetstelefoner och kontakter utgör alla marknadsföringssätt som jag är säker på att du använder dig av för att hålla dig inom kundens synfält. Vad mer kan man göra?

Om du håller dig synlig genom att använda några av dessa sätt hamnar du ibland, precis som alla oss andra, utanför kundens synfält. Varför händer detta? Fysiska adresser ändras precis som telefonnummer gör när du flyttar. Din e-postadress kanske ändrades med din nya internetleverantör som du tjänade mycket på. Eller så ändrade du kanske e-postprogram eftersom du inte var nöjd med servicen du fick tidigare. Kommer du ihåg alla de ställen du skrivit din kontaktinformation på? Poängen är följande: dina ansträngningar att förbli synlig kan gå i stöpet om en kund inte kan kontakta dig om ett uppdrag under en övergångsfas, eller i framtiden för den delen.

En webbsida erbjuder en permanent lösning. Vissa drar sig från att ha en webbsida på grund av ett antal anledningar. De tror att kostnaden är för hög, att de inte har de tekniska kunskaper som behövs eller att det blir för mycket arbete. Men det är allt annat än sant. Tyvärr kan dessa missuppfattningar hindra dig från att använda dig av internets fulla potential för att få din frilansverksamhet att växa. Vem som helst kan ha en egen webbsida!

Vilka är möjligheterna? Din internetadress eller ditt domännamn ändras aldrig, vilket innebär att du har en permanent vägvisare som leder kunden till ditt kontor. Du kommer alltid att ha den senaste versionen av ditt material tillgängligt för kunden oavsett var han eller hon befinner sig. Du kommer faktiskt att erbjuda en verksamhet som är öppen 24 timmar om dygnet. En webbsida kommer inte bara att stabilisera din inkomst, utan även ge dig möjlighet att planera din framtida tillväxt.

Var tillgänglig för kunden, håll ställningarna.

Vem gör du affärer med?

Låt oss gå igenom det stora inköpsbeslutet som vi alla glatt gjort någon gång. Produkten/tjänsten hade ett gott rykte, allt skedde professionellt och vi behövde inte leta för länge för att hitta vad vi letade efter. Med andra ord, redan innan vi gjorde vårt inköpsbeslut var vi ganska nöjda med idén om att göra ett inköpsbeslut. Vi hade faktiskt redan gjort halva köpet. Att vi hade gjort halva köpet innebär dock inte riktig samma sak som att vi hade köpt produkten. Den flytande gränsen mellan att göra halva köpet och att faktiskt genomföra det och lägga pengarna på bordet – det är där allt händer. Försäljare kallar detta att ”avsluta affären”. Och försäljare vet att kunden inte bara måste vara nöjd med produkten/tjänsten utan även tycka att försäljaren i fråga är trevlig för att avsluta affären. Är du förvånad? Var inte det, det är så vi fungerar – även dina kunder!

Om ingenting annat skiljer en produkt/tjänst från en annan väljer vi att göra vårt inköp av någon som vi tycker är trevlig. Tio kandidater erbjuder exakt samma kvalifikationer och förmåner, och kunden kommer alltid att välja den kandidat som han eller hon känner sig mest bekväm med.

Tyvärr kan inte mycket göras åt vår personlighet – vi är den vi är. Men det finns definitivt några saker du kan göra för att kunderna lättare ska tycka om dig.

En bra, positiv attityd attraherar kunden. Kunden vill inte arbeta med ett proffs – kunden vill arbeta med ett proffs som har en positiv attityd. Precis som när vi undviker kolleger som är oangenäma att umgås med undviker kunden att kontraktera ett proffs som inte har den rätta attityden.

Visa uppskattning för att du fått möjlighet att arbeta med kunden. Skicka ett personligt och originellt tackkort, inget överdrivet. Testa själv – det gör underverk.

Visa ett genuint intresse för din kunds bästa. Dela med dig av din insiderkunskap i branschen. När du inte kan anta ett uppdrag (kanske för att du har tillräckligt med arbete eller för att du inte är kvalificerad för uppgiften) använd dig då av ditt nätverk och hänvisa arbetet till en kollega. Du kan också vägleda kunden till webbsidor som kan hantera hans eller hennes översättningsprojekt. Kunden uppskattar din hjälpsamma inställning och kommer säkerligen inte att glömma bort dig!

När jag hade avslutat mina universitetsstudier i Japan återvände jag till Zambia under en kort period för att hjälpa till i familjeföretaget. Vi gjorde det till en policy att alltid rekommendera andra företag åt kunder (även om dessa företag var våra konkurrenter) som vi trodde kunde erbjuda de produkter vi inte hade. Kunderna uppskattade det verkligen! Det slutade med att de kom tillbaka oftare och köpte fler produkter. Inte bara det, till och med våra konkurrenter började hänvisa sina kunder till oss när deras lager var slut. Vi såg naturligtvis till att våra lager inte tog slut i första taget – kunder har också företag att sköta…

Att ta hand om kunden innebär också att du inte försätter honom eller henne i en mardröm. En bra tumregel är att aldrig föreslå en produkt/tjänst som du själv inte skulle lägga några pengar på.

När kunden tycker om dig står du först på deras lista.

error: Innehållet är skyddat