Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vad händer efter att alla 21 miljoner Bitcoin brutits?

Bitcoin kan på många sätt jämföras med digitalt guld. Likt guld kan inte bitcoin skapas från ingenting. Det krävs arbete för att extrahera. Medan guld måste extraheras från jorden fysiskt, så bryts (minas) bitcoin via beräkning av data.

Bitcoin har också ett villkor, som anges i dess källkod, att det måste ha ett begränsat och ändligt utbud. Av denna anledning kommer endast 21 miljoner bitcoin någonsin skapas. I genomsnitt introduceras dessa bitcoin till det befintliga utbudet med en bestämd takt på ett block var tionde minut. Dessutom minskar mängden bitcoin som frigörs i vart och ett av dessa ovannämnda block med 50 % vart fjärde år.

Utbudet av bitcoin är begränsat till 21 miljoner

Det finns bara 21 miljoner bitcoin som kan skapas totalt. När denna mängd bitcoins har utvunnits kommer tillgången att vara slut. Det finns dock möjlighet att förändra bitcoins protokoll för att möjliggöra ett större antal. Vad händer när det globala utbudet av bitcoin når sin gräns? Detta ämnet är föremål för mycket debatt bland entusiaster av kryptovaluta.

För närvarande har cirka 18,5 miljoner bitcoin brutits. Det gör att mindre än tre miljoner återstår som ännu inte införts i omlopp.

OBS: Trots att det kan finnas högst 21 miljoner bitcoin, eftersom människor har tappat sina privata nycklar eller har dött utan att lämna sina privata nyckelinstruktioner till någon, kan den egentliga mängden tillgänglig bitcoin i omlopp faktiskt vara flera miljoner mindre.

Belöning för bitcoinbrytning

De första 18,5 miljoner bitcoin har brutits under de tio åren sedan den första lanseringen av bitcoinnätverket. Med bara tre miljoner mynt kvar kan det verka som om vi befinner oss i slutskedet av bitcoinbrytningen. Det är sant till viss del. Även om det stämmer att den stora majoriteten bitcoin redan brutits är tidslinjen mer komplicerad än så.

Bitcoins brytningsprocess belönar utvinnare med en bit bitcoin efter att en blockverifiering utförts. Denna process anpassar sig med tiden. När bitcoin introducerades var belöningen 50 bitcoin. 2012 halverades den till 25 bitcoin. 2016 halverades den igen till 12,5 bitcoin. Den 11 maj 2020 halverades belöningen igen till 6,25 bitcoin.

Belöningen kommer att fortsätta att halveras vart fjärde år tills det sista myntet brutits. I själva verket är det osannolikt att det sista myntet bryts förrän omkring år 2140. Det är dock möjligt att bitcoins nätverksprotokoll ändras med jämna mellanrum.

OBS: Bitcoinbrytning ger belöningar till utvinnare, men belöningsstorleken minskas regelbundet för att kontrollera cirkulationen av nya tokens.

Effekterna av en begränsad bitcointillgång för bitcoinutvinnare

Det kan tyckas att den grupp individer som påverkas mest av den begränsade tillgången på bitcoin är bitcoinutvinnarna själva. Vissa motståndare av protokollet anser att utvinnare kommer att tvingas iväg från de blockbelöningar de får för sitt arbete när utbudet av bitcoins har nått 21 miljoner i omlopp.

Utan incitament i form av bitcoin i slutet av en rigorös och kostsam brytningsprocess, kommer utvinnare kanske inte vara motiverade att fortsätta stödja nätverket. Detta skulle ha katastrofala effekter för bitcoin.

Brytning är inte bara en process genom vilka nya tokens introduceras till systemet. Det är först och främst det sätt på vilket den decentraliserade blockkjedjan stöds och underhålls (istället för centralbank eller annan gemensam myndighet). Om utvinnare överger sitt arbete kan nätverket tvingas gå mot centralisering eller kollapsa helt.

Även när den sista bitcoinen skapats kommer utvinnare sannolikt att fortsätta att delta aktivt och konkurrenskraftigt och validera nya transaktioner. Anledningen är att varje bitcointransaktion har en liten transaktionsavgift kopplad till sig.

Dessa avgifter kan potentiellt stiga till många tusen dollar per block, särskilt när antalet transaktioner på blockkjedjan växer och priset på en bitcoin stiger även om de idag bara representerar några hundra dollar per block. I slutändan kommer det att fungera som en sluten ekonomi där transaktionsavgifter bedöms ungefär som skatter.

Särskilda överväganden

Det är värt att notera att det beräknas ta mer än 100 år innan bitcoinnätverket bryter sitt allra sista mynt. I verkligheten, när år 2140 närmar sig, kommer utvinnare sannolikt att spendera år på att få belöningar som bara är små delar av den slutgiltiga bitcoinen som ska brytas. Den dramatiska minskningen av belöningsstorleken kan innebära att brytningsprocessen kommer att skifta långt innan 2140.

Det är också viktigt att komma ihåg att bitcoinnätverket sannolikt kommer att förändras avsevärt fram tills dess. Med tanke på hur mycket som har hänt bitcoin på bara ett decennium kan ”hard forks”, nya protokoll, nya metoder för registrering och bearbetning av transaktioner och ett antal andra faktorer komma att påverka brytningsprocessen. Det kan också hända att bitcoin mycket väl utkonkurreras innan 2140. Detta kan i huvudsak göra hela processen föråldrad, liksom frågan om vad som kommer att hända när allt bitcoin brutits.

Sammanfattning

  • Det finns bara 21 miljoner bitcoins som kan brytas totalt.
  • När bitcoinutvinnarna extraherat alla bitcoins kommer planetens tillgång i princip vara uttömt.
  • För närvarande har cirka 18,5 miljoner bitcoin brutits. Det gör att mindre än tre miljoner återstår som ännu inte införts i omlopp.
  • Det finns dock möjlighet att förändra bitcoinprotokollet för att möjliggöra ett större antal.
Ebbe Engström

Ebbe Engström

Ebbe är vår duktiga bitcoinexpert. Med lång erfarenhet inom kryptovalutor delar han med sig av sina djupa insikter i ämnet.
error: Innehållet är skyddat