En scens uppbyggnad – Dramatiska scener – 13

Den dramatiska scenen gör att dina karaktärer kan leverera ett brett utbud av känslor, och den låter dig använda känslor för att föra din berättelse framåt. Dessa känslor inkluderar allt från tacksamhet till vredesutbrott och är skrivna på ett sätt som känslomässigt påverkar läsaren.

Den dramatiska scenen kan skrivas kring ett slagsmål, ett svek, besatthet av ett objekt eller av en annan karaktär, eller något annat koncept med hög känslomässig laddning. Målet med den dramatiska scenen är att föra dina karaktärer mot en förändring. Din karaktär kommer att tvingas fatta beslut baserat på de komplikationer som uppstår från det känslomässiga innehållet som presenteras i scenen, och detta beslut kommer att tvinga din karaktär att gå i en annan riktning än den tidigare avsåg. Observera att dramatiska scener tenderar att dyka upp mot mitten och slutet av romaner snarare än i första akten.

Inled scenen med ett långsammare tempo. Var noga med att inkludera alla nödvändiga scenbeskrivningar som din läsare behöver för att förankra sig i tid och rum. Använd sedan dialog, handling och högemotionellt innehåll för att höja scenens tempo fram till scenens klimax. Låt sedan din karaktär få ett ögonblick av eftertanke och beslutsfattande, så att den kan gå vidare i en annan riktning.

  • Använd dina karaktärers relationer för att föra dem närmare varandra eller för att splittra dem
  • Använd din karaktärs agerande för att visa på inre konflikt
  • Använd både heta (passion, ilska) och kalla (chock, inre sorg) känslor för att styra dramat och locka in läsaren
  • Använd förutfattade meningar
  • Använd interaktion med andra karaktärer
  • Använd konfrontation, hot om död (eller skada) eller raserade förväntningar
  • Använd inte en förklaring som är tråkig och odramatisk
  • Undvik att skriva din scen med hysteri eller orealistisk handling, annars kommer det att resultera i överdriven dramatik (vilket inte en bra sak)

Kom ihåg att dramatiska scener ska fokusera på karaktärens känslor så att de når ett känslomässigt klimax som sedan tvingar din karaktär att förändras, antingen genom uppenbarelse eller en kompenserande åtgärd.

Den extra dramatiska scenen kommer att locka din läsare att vända blad och även hjälpa din karaktär att ta sig till slutet.

Karaktärsutveckling

Du svarade på alla frågor från förra tillfället om varför du vill skriva en roman, och du hänger fortfarande med. Vad bra! Låt oss

Karaktärsutveckling, del 3

Det finns fyra saker som läsarna lär sig när de läser din bok. Vem? Vad? Varför? Varför inte? Vi har nu arbetat med vem-delen

error: Innehållet är skyddat