En scens uppbyggnad – Mittendelen – 3

Vi har fokuserat på scener under de senaste veckorna. Den här veckan ligger vårt fokus på scenens mittendelar. Varje scen ska ha ett syfte med att finnas där. Varje scen ska föra berättelsen framåt. Varje scen ska ge läsaren viktig information.

Som en påminnelse är en scen en liten del av den kontinuerliga handlingen i din roman och varje scen utspelar sig i ett specifikt ögonblick och på en specifik plats.

Varje scen ska ha en början, en mitt och ett slut, och var och en av dessa delar har ett syfte. Scenens början sätter karaktären i en tid och på en plats, och ger din läsare värdefull information som är nödvändig för att visualisera din karaktär i sitt inre öga.

När du kommer förbi den första delen av din scen, scenens inledning, som etablerar din karaktär, flyttar du sedan till nästa del av scenen där rörelse måste ske på sidorna. Om din scens mittendel inte har någon aktiv handling, vare sig fysisk eller känslomässig, finns det en god chans att det verkligen inte finns ett behov av just den scenen i din roman. Kom ihåg att syftet med scenen är att föra din berättelse framåt. Om det inte finns någon aktiv händelse riskerar du att tråka ut din läsare.

Mittendelen av scenen är där du komplicerar din karaktärs liv för att bygga upp förväntan hos läsaren. Din karaktär ska aldrig ha det för enkelt. Gör din karaktär olycklig, eller försvåra dennes liv. Tänk på vad som kommer att öka insatserna för din karaktär. Vad är det som din karaktär riskerar att förlora? Visa när den förlorar det, eller nästan förlorar det. Vad är det som din karaktär vill? Den kan inte få det. Vad är din karaktärs motivation i den här scenen? Det är något som står i vägen. Om du hindrar din karaktär från att nå sitt mål kommer du att öka insatserna för din karaktär och öka spänningen för din läsare.

Kan du lägga till ett element av fysisk eller känslomässig fara? Att sätta din karaktär i fara är ett bra sätt att öka på konflikten i din berättelse. Du kan också visa på hur din karaktär som reagerar på faran, vilket kommer att ge information om din karaktär till din läsare. Eller sätt din karaktärs kärleksintresse eller familj i fara. Denna fara höjer insatserna på ett annat sätt. Risken att förlora någon som din karaktär, och läsare, älskar kan tvinga din karaktär att agera på ett annorlunda sätt, eller ta fler risker med sitt eget liv. Det är den här typen av konflikt, som skapas genom att sätta din karaktär i fara, som skapar sidvändare.

Är det någon oväntad upptäckt som kommer att påverka din karaktär och överraska din läsare? Genom att avslöja överraskningar mitt i dina scener tvingas dina karaktärer att ändra riktning, ändra motivation eller starta något helt nytt, antingen som ett sätt att lösa gåtan med den nya informationen eller för att förhindra att information når andra karaktärer. En ny upptäckt kan förändra din karaktärs öde till det bättre eller det sämre.

Din scens mittendel är kärnan i din berättelse och är platsen där insatserna höjs för din karaktär. Scenens mittendel får all ära. Se till att mitten av varje scen har rörelse och handling.

Även om sådana sätt är dåliga

Jobbet inkluderar ett implantat, instansat i den köttigaste delen av Chimezies lår. Det värker fortfarande när han går nerför kajen till det väntande maskskeppet.

error: Innehållet är skyddat