En scens uppbyggnad – Mer om dialog – 17

Jag gillar konceptet och övningen att skriva en roman i scener eftersom jag tycker att det leder till bättre skrivande. Varje scen är utformad för att guida läsaren i tid och rum. Varje scen för berättelsen framåt. Varje scen har en början, en mitt och ett slut. Varje scen är en kompakt del av din roman och när du är klar med att skriva den scenen är du redo att gå vidare till nästa, särskilt om du har planerat i förväg. Det är ett snabbt och enkelt sätt att skriva dina utkast.

Förra gången berörde vi att skriva dialog i scener, och jag tänkte att det skulle vara bra att fortsätta på samma ämne.

Vilka användningsområden finns det för en dialog?

 • Dialog kan visa på detaljer om din karaktär på ett sätt som prosa inte kan.
 • Du kan visa hur din karaktär agerar när den är under press. Deras tal visar på hur de hanterar stress.
 • Din karaktärs ord kan visa deras sanna natur. Säger din karaktär att han är elegant? Återspeglar hans ord det som sanning, eller visar dem på att han är osäker kring damerna?
 • Din karaktär kan också uttrycka känslor kring det aktuella läget i din roman, vilket kommer att visa på hennes personlighet.
 • Dialog kan skapa spänning genom att verbalt mötas i en intim diskussion.
 • Dina karaktärer kan argumentera med och förolämpa varandra.
 • Manipulationsförsök är ett riktigt bra sätt att öka spänningen. En karaktär kan t.ex. försöka manipulera en annan utan att de andra är medvetna om det.
 • Din karaktär kan försöka övertyga en annan karaktär som inte är intresserad av sanningen.
 • Din karaktär kan försvara sig mot falska anklagelser.

Viktiga punkter vid användning av dialog i scener:

 • Låt aldrig dina karaktärer pladdra på meningslöst och utan syfte. Meningslöst pladdrande är tråkigt.
 • Läsare tolkar dialog som handling, så använd den för att öka tempot i långsammare scener.
 • Dialog kan användas för att förutspå framtida händelser och därigenom skapa intresse och intriger för din läsare.
 • Använd dialog för att visa på din karaktärs personlighet och deras avsikter.
 • Använd argument och övertalning för att öka på konflikt och visa karaktär.

Karaktärsutveckling, del 3

Det finns fyra saker som läsarna lär sig när de läser din bok. Vem? Vad? Varför? Varför inte? Vi har nu arbetat med vem-delen

error: Innehållet är skyddat