En scens uppbyggnad – Tema – 8

Vad är tema? Temat är huvudidén som bevisas i slutet av berättelsen. Det är det underliggande budskapet som du vill dela med din läsare. Det är det centrala ämnet, och det kan vanligtvis sammanfattas med ett ord eller två, till exempel att växa upp eller sorgbearbetning.

Vanligtvis antyds temat genom hela romanen (eller filmen) istället för att uttryckligen talas ut, men handlingen leder läsaren till insikten av temat i slutet. Bilder och symbolik används ofta för att upprepa temat.

Det är lättare att se temat i filmer än i böcker. Låt oss titta på Monster’s Inc. Ett av filmens teman är att skratt är starkare än rädsla. Detta tema nämns inte i dialogen, inte heller specificeras det i någon särskild scen. Den (klart) mest grundläggande intrigen är att ett monster som är anställt av en skrämselfabrik hittar ett mänskligt barn som han måste hjälpa tillbaka hem, men han upptäcker att hans beteende skrämmer det lilla barnet så han måste hjälpa barnet att övervinna sin rädsla.

Filmen visar på monstrets känslokalla beteende, barnets skräck och monstrets nya syn på livet, och vid filmens slut står det klart att skrattet övervinner rädslan. Författarna visade stegvis temat genom hela filmen så att temat i slutet var tydligt.

Att lägga till ett tema i ditt skrivande ger dimension till din berättelse och gör den mer tillfredsställande eftersom läsaren kommer att ha en djupare förståelse för det mänskliga tillståndet. Att lägga till ett tema i din berättelse kommer också att vägleda dig när du skissar och skriver. Du kommer att veta vad som passar och vad som inte passar in i din berättelse baserat på ditt tema. Till exempel, om du har någon aspekt av sorg som ditt tema, bör varje scen, på någon nivå, utforska temat. Om du upptäcker att du utforskar lycka är du inne på fel väg. Bilderna du använder, tonen, rösten, var och en av dessa bör återspegla ditt tema. Om du har sorg som ditt tema, men alla dina bilder är solsken och fjärilskyssar, då är du inne på fel väg. Förstår du hur det fungerar?

Ta dig tid att tänka igenom det budskap du vill förmedla till dina läsare och överväga det meddelandet varje gång du startar en ny scen. Lägg till något som relaterar till ditt tema i scenen, och din läsare kommer omedvetet att plocka upp ditt tema, även om du inte har uttalat det tydligt.

Betaläsning och kritik

Jag blir ofta ombedd att göra en betaläsning av, eller kritisera, en författares manuskript eller delar av manuskript, och jag gör det oftast med

error: Innehållet är skyddat