Karaktärstyper

Låt oss prata lite om vilken typ av karaktärer du kan använda i din roman.

Vissa är stereotyper, de är förenklade karaktäriseringar av persontyper och de blir i allmänhet platta karaktärer som saknar motivation. Ett sådant exempel skulle kunna vara bartendern som dyker upp i en av scenerna i din bok.
`
Det finns de klichéartade karaktärerna, som exempelvis den problematiske unge rebellen. Klichéartade karaktärer har en tendens att vara förutsägbara och tråkiga, men med lite magi kan de väckas till liv.

Det finns genre-typiska karaktärer (som hör hemma någonstans mellan de grundläggande nödvändiga karaktärerna och de stereotypa) vilka avsiktligt passar in i en viss förutsägbar och snäv beskrivning. En genre-typisk karaktär skulle kunna vara den udda kattälskande damen i grannhuset. Hon är excentrisk och kan vara precis den du behöver i din mordgåta som kan upptäcka kroppen på parkeringen.

Det finns genre-typiska karaktärer som representerar ett universellt igenkännbart beteende. Vi kommer att fördjupa oss i detta senare.

Sidekicken kan vara en stereotyp, en kliché, en genre-typisk karaktär och/eller en arketypisk. Vilken av dem beror helt på hur den gestaltas.

Rent generellt är en sidekick en birollskaraktär. De håller ihop med huvudpersonen och är dess huvudsakliga stöd. Även om sidekicken är en birollskaraktär behöver den ändå ha sina egna motiv, mål och konflikter som är separata från huvudpersonens motiv, mål och konflikter. Och sidekicken bör också vara en kontrast till huvudpersonen vad gäller personlighet, förmågor och egenskaper. Om de har likadana egenskaper är risken stor att de inte kommer att tillföra något till berättelsen.

Din sidekick behöver förändras under berättelsens gång, och deras karaktärsutveckling bör på ett eller annat sätt komplettera huvudpersonens. Din sidekick kanske behöver vara insyltad i en sidohandling.

Din sidekick kan också fungera som en plattform för din huvudpersons emotionella utveckling, om det finns en vänskaplig konflikt mellan dem. Dessa två karaktärer kan utmana varandra, och de utmaningarna kan i sin tur ge plats för utveckling under berättelsens gång.

Sidekicken kan komma att komplicera berättelsen, men den kan också göra den mer intressant för läsaren. Var skulle kapten Kirk vara utan Spock?

Nästa gång går vi igenom fler karaktärstyper.

error: Innehållet är skyddat