Betaläsning och kritik

Jag blir ofta ombedd att göra en betaläsning av, eller kritisera, en författares manuskript eller delar av manuskript, och jag gör det oftast med glädje. En betaläsare är en person som läser ett manuskript med kritiska ögon, med avsikten att förbättra innehållet i det pågående arbetet. Detta är också det generella målet i en kritik, även om det ibland finns andra funktioner som är involverade med granskningspartners.

Det är i allmänhet bra för en författare att ha åtminstone ett par betaläsare och flertalet granskningspartners, helt enkelt för att det kan vara svårt för dem att vara kritiska mot sitt eget arbete. Betaläsare och granskningspartners hjälper författare att se problem som författarna själva inte kan se. Författarna måste lita på att deras betaläsare och granskningspartners har deras bästa i åtanke. Det kan ta tid att utveckla sådana relationer, men det är värt ansträngningen. Både betaläsarna och granskningspartners måste vara ärliga och taktfulla när de uttrycker sina åsikter. För att få en omfattande respons på sina sidor rekommenderas det att man har ett antal läsare, och om det kommer in flera synpunkter på samma problem är det tydligt att författaren har lite svårigheter med den delen av sitt arbete.

Till exempel kan en författare ha en karaktärs motivation tydligt i sitt sinne och veta exakt varför karaktär A gör handling C, men den kanske inte har uttryckt den motivationen så tydligt på sidan som den tror att den har, och eftersom författaren har allt så tydligt i sitt sinne kan den inte se att den inte har uttryckt motivationen så bra. Resultatet blir att karaktärens handlingar inte tycks vara vettiga för läsaren. Fiktion måste vara vettigt. Betaläsare och granskningspartners ser till att dina ord och idéer uppfattas som vettiga.

När jag betaläser ett helt manuskript är mitt mål att läsa det snabbt, precis som jag skulle gjort med en roman som jag köpt. Medan jag läser frågar jag mig själv: Vilka är dessa karaktärer? Verkar karaktärernas motivationer vettiga? Varför utspelar sig denna händelse? Är den nödvändig? Varför finns denna informationen med här? Det finns otaligt med frågor som kommer upp när jag tar mig igenom sidorna (jag läser alltid igenom på hårdkopia). Alla arbeten är olika och föder därför olika typer av frågor hos mig. Jag tar alltid anteckningar när jag läser så att jag sedan kan formulera förslag till förbättringar när jag returnerar manuskriptet till författaren.

När jag granskar ett specifikt kapitel för någon ställer jag liknande frågor, men jag kanske fokuserar mer på specifika problem eller små detaljer. En kortare granskning är för mig ofta mycket mer djupgående. Jag kommer att läsa kapitlet flera gånger under loppet av flera dagar. Detta gör att mitt undermedvetna kan lägga märke till saker som jag kanske inte funderade kring under första läsningen. Jag kommer att kolla efter klumpiga meningsuppbyggnader och föreslå ändringar som kan göra meningarna mer flytande. Jag kommer också att läsa texten högt så att jag kan höra orden på sidan. Detta kan vara den mest avgörande aspekten av att granska ett kortare avsnitt av ett arbete.

Ibland är det ganska svårt att göra en granskning. Det kan finnas en stor problematik med berättelsen som kommer att kräva hela strukturförändringar eller en betydande omskrivning, och författaren kanske inte är villig till det. Den kanske har arbetat med sin roman under tio års tid, eller under någon annan omständighet. Ingen granskningspartner vill orsaka sårade känslor, men du måste vara ärlig med vad du anser fungerar och vad som inte fungerar. Var bara så taktfull som möjligt och förklara varför du känner som du gör. Om du helt enkelt inte brukar läsa den typ av genre som författaren arbetar i, säg då det. Du kanske inte är hemma med alla detaljer i en viss genre, men du känner fortfarande igen en bra historia när du läser en och kan se saker som författaren inte kan.

Om du är i behov av betaläsare eller granskningspartners är det bara att börja leta efter dem. Om du redan har dem, värna om dem. Betaläsare och granskningspartners ägnar timmar av sin egen tid åt att hjälpa dig bli en bättre författare. Det är en vinn-vinn-situation för alla.

Stjärnbjörnen

En vacker eftermiddag på våren satt den uppmärksammade ryske emigrantpoeten och fabeldiktaren Alexei Zerimov på ett trottoarkafé, där han njöt av sin kir och

Karaktärsutveckling

Du svarade på alla frågor från förra tillfället om varför du vill skriva en roman, och du hänger fortfarande med. Vad bra! Låt oss

error: Innehållet är skyddat