En scens uppbyggnad – Information – 7

Författare skriver scener för att få händelserna i den fiktiva världen att verka verkliga för läsaren. Du vill att dina läsare ska vara känslomässigt engagerade i dramat. Du vill att dina läsare ska känna som att dina karaktärer är verkliga. Du vill att dina läsare ska applådera din karaktärs framgångar och beklaga din karaktärs misslyckanden. Detta är kraften i att skriva i scener.

Varje scen måste ha ett syfte i romanens övergripande struktur. Varje scen bör också ha minst en bit med ny information. Tänk på journalistikens sex grundfrågor. Vem? Vad? Varför? Var? När? Hur? Vilken av dessa kommer du att ge din läsare? Om scenen som du skriver inte för berättelsen framåt och ger någon ny information till din läsare, varför skriver du scenen?

Sluta tråka ut dina läsare.

Sluta inte skriva din scen förrän du har tillhandahållit åtminstone någon ny information till din läsare. Det spelar ingen roll om den informationen är ett varför, eller ett hur, eller ett var, eller ett när, eller ett vad.

Vilken typ av information ger du din läsare vid vilken tidpunkt i din roman?

Det kan hjälpa att tänka på din roman i sektioner.

Den första sektionen av din roman är där du introducerar din läsare till din berättelsevärld. Det är här du etablerar din värld. Det är här du visar din läsare lite om vilka dina karaktärer är. Det är här du visar din läsare vad din karaktärs huvudsakliga dilemma är. Det är här du visar din läsare vad det är din karaktär verkligen vill ha.

I den andra sektionen av din roman lockar du din läsare med överraskningar som leder till konflikter som tvingar din karaktär att förändras. Din karaktär kan ändra sig, sina planer eller riktningen den färdas i. Den andra sektionen är där du vilseleder dina karaktärer och dina läsare med falska ledtrådar och distraktioner för att hålla alla på tårna.

Den tredje sektionen av din roman löser upp alla dessa vilseledande spår och distraktioner och all information som du gav din läsare i de två första avsnitten. Det är i den tredje sektionen du svarar på alla frågor. Observera att denna tredje sektion inte är till för att introducera ny information. Gör inte det. Saker borde vara på väg att avslutas. Den tredje sektionen är till för att leda din läsare mot berättelsens slut.

Det är i den tredje sektionen som författare upptäcker om det finns håll i handlingen deras berättelse. Om du inte kan lösa upp alla dina lösa ändar, då har du ett hål i handlingen. Detta betyder att du saknar information i dina scener, och du måste se över dem för att ta reda på var du glömde att ge din läsare information.

Genom att skriva i scener kan du en enklare göra en översyn för att säkerställa att all information som din läsare behöver är tillgänglig för den. Genom att se till att du skriver dina scener med en början, en mittendel och ett slut kommer du att se till att din berättelse rör sig framåt.

En scens uppbyggnad – Inledning – 1

Scener är de visuella byggstenarna i romanen där dina karaktärer lever (väldigt mycket som i teaterproduktioner och filmer). Scener som placeras efter varandra bildar

error: Innehållet är skyddat