Karaktärsutveckling

Du svarade på alla frågor från förra tillfället om varför du vill skriva en roman, och du hänger fortfarande med. Vad bra!

Låt oss då fortsätta.

Läsare lär sig vanligtvis fyra saker från böcker.

Vem, vad, varför och varför inte.

Vem = huvudpersonen

Vad = handlingen

Varför = karaktärernas mål och motivation

Varför inte = konflikten

Idag ska vi prata om vem.

Vem-delen är din huvudperson eller huvudkaraktär. Du har förmodligen en bra uppfattning om vem din huvudperson är, eller du tror det i alla fall. Men vet du tillräckligt? Känner du till dina karaktärs förflutna? Vet du deras djupaste önskan? På vilket sätt formar denna karaktär din handling?

Borde du verkligen veta vem din huvudperson är innan du börjar skriva?

Ja.

Allvarligt talat.

Det kan vara till stor hjälp att skapa en biografi för din huvudperson. Jag rekommenderar faktiskt att du skapar en för samtliga karaktärer i din roman, för du kan komma att upptäcka karaktärsdrag som du kan använda för att öka intresse och spänning i din berättelse.

En karaktärsbiografi tar upp precis allt om din karaktär, och om du skapar en sådan kan du senare använda den som referens för att säkerställa att din karaktär förblir trogen sig själv. Biografin kan innehålla information som inte ses som viktig just nu men som kan komma att bli väldigt viktig senare. Biografin kommer också att hjälpa dig att förstå din karaktär så du kan förmedla det till din läsare.

Om din karaktär verkar vag beror det på att du inte vet vem den är. Om din läsare upplever din karaktär som vag kommer de att slå igen boken. Inte bra.

För var och en av dina karaktärer, överväg att skapa en biografi som innehåller allt eller en del av nedanstående.

Namn:

Roll (vilken roll spelar den i din berättelse):

Ålder:

Inkomst:

Födelseort:

Civilstånd:

Barn och deras ålder:

Allmänt utseende:

Attribut (käpp, pipa etc.):

Använder de sig av specifika fraser:

Hur låter rösten:

Boendeförhållanden:

Yrkes- och anställningsform:

Kompetensnivå i yrket:

Karaktärens känslor kring yrket:

Familjebakgrund:

Vad vill den:

Varför vill den det:

Brister:

Sårbarheter:

Attityd:

Utveckling (hur utvecklas denna karaktär från början av boken till slutet):

Största rädsla:

Gillar:

Gillar inte:

Vilka hemligheter bär den med sig från sitt förflutna:

Relationer:

Gudstro/religion etc.:

Den främsta anledningen till att skapa karaktärsbiografier är så att du kan veta vilka de är i detalj, men också för att dina karaktärer ska bli fullt utvecklade personer istället för tråkiga och klichéartade.

Genom att skapa biografin kommer du också kunna fastställa varför denna karaktär finns med i den här berättelsen. Om de är utfyllnadskaraktärer, borde de finnas med i handlingen då? Kanske inte.

Samtliga karaktärer bör vara mångdimensionella, tydliga individer med sin egen röst, mål, motivationer, konflikter, attityder, egenheter, sårbarheter och personligheter etc.

Det finns en uppsjö av exempel på karaktärsbiografier på internet, så om du behöver utöka det här frågeformuläret hittar du säkert fler frågor.

error: Innehållet är skyddat